Maroz: Angithandi ukukhuluma kakhulu

No Photo WomanNo photo
Like Me
Favorite Me

My Details

More About Me

Angishadile angikaze futhi izingane anginazo kodwa anginankinga nazo

More about my Match

Ngithanda umuntu othembekile futhi ongenawo amanga sisizane naye makufanele anginankinga nophuzayo bt angabi isidakwa

Occupation

I,m working at factory as a mechinist

Like
Favorite
Back to Top
ConnectingSingles does not do background checks and does not manually screen every profile.
To Report Abuse: If this profile or the behavior of the member is inappropriate, click here to Report Abuse »