Milan33: I have a nice charactor & I like most helping people

No Photo ManNo photo
Like Me
Favorite Me

My Details

More About Me

Ghandi 35 sena, inhobb inkun possitiv. Inhobb nkun indipendenti, Inhobb nisma u nghin lil kullhadd fejn nista. Kultant naghmel zball li nkun aktar mohhi kif se nghin lil haddiehor u noqghod nieqes jien.Bhala passatempi nhobb nisma l-aktar il-muzika tas-snin 80 u nsegwi l-futbol. Meta nohrog inhobb postijiet kwieti bhal- wine bars etc..

More about my Match

Ovjament li nhares lejn mara attrajenti imma ghalija l-aktar haga mportanti u li nhares lejha hija l-karrattru tal-persuna. Tattirani aktar persuna li ma tharisx tant lejn id-dehra ta barra, ghalkemm l-ewwel ma tiekol l-ghajn. Tattirani aktar persuna li thares lejn il- karattru u li lesta taghti cans lil persuna u ssir tafu ahjar. Nhares il-,quddiem sabiex nsir naf persuni godda :)

Occupation

Secretarial

Like
Favorite
Back to Top
ConnectingSingles does not do background checks and does not manually screen every profile.
To Report Abuse: If this profile or the behavior of the member is inappropriate, click here to Report Abuse »
 
We use cookies to ensure that you have the best experience possible on our website. Read Our Privacy Policy Here