Milan33

I have a nice charactor & I like most helping people
 • 35 yr-old man seeking woman, 18-40
 • San Gwann, Majjistral, Malta, Western Europe
 • 11 hrs ago
 • 5' 4"  (163 cm)
 • Average
 • Light Brown
 • Brown
 • White/Caucasian
 • Some College
 • Christian/Catholic
 • Administrative/Secretarial
 • ---
 • Socially
 • Occasionally
 • Never Married
 • No
 • Someday
 • Virgo Virgo

Match Details

 • Woman | 18-40 yrs
 • Friends/Hang Out

More About Me

Ghandi 33 sena, inhobb inkun possitiv. Inhobb nkun indipendenti, Inhobb nisma u nghin lil kullhadd fejn nista. Kultant naghmel zball li nkun aktar mohhi kif se nghin lil haddiehor u noqghod nieqes jien.Bhala passatempi nhobb nisma l-aktar il-muzika tas-snin 80 u nsegwi l-futbol. Meta nohrog inhobb postijiet kwieti bhal- wine bars etc..

More about my Match

Ovjament li nhares lejn mara attrajenti imma ghalija l-aktar haga mportanti u li nhares lejha hija l-karrattru tal-persuna. Tattirani aktar persuna li ma tharisx tant lejn id-dehra ta barra, ghalkemm l-ewwel ma tiekol l-ghajn. Tattirani aktar persuna li thares lejn il- karattru u li lesta taghti cans lil persuna u ssir tafu ahjar. Nhares il-,quddiem sabiex nsir naf persuni godda :)

Occupation

Secretarial

Similar Members

ConnectingSingles does not do background checks and does not manually screen every profile.
To Report Abuse: If this profile or the behavior of the member is inappropriate, click here to Report Abuse »
sweetfoo: "Take a peek tell me what you think"(meet us in the profile reviews)