seekerzero1: Easy going, but I keep active physical and mental. Best time is dancing and outdoor sports.

seekerzero1 Photos

My Details

More About Me

Inhobb niccajta, u nacetta xi cajta hafifa fuqi, inhobb is-sfin ghall-eta tieghi, li ghalija hu l-aqwa attivita fizika u mentali, inhobb ukoll l-sports u cruises.

More About my Match

Mara qrib l-eta tieghi imma izghar minni, li tkun armla , divorzjata, jew xebba, indipendenti minn kull irbit, u indipendenti finanzjarjament, thobb is-sfin u s-safar, specjalment cruises. Tkun pulita u zomm ruhha, ma tpejjipx jew alkoholika, no tattoos. Tkun kolta u tinteressa ruhha fil-hajja kulturali, socjali u tkun kattolika prattikanti. Ma tkunx qed tipprova tuza dan is-sit biex tghaddi z-zmien, imma tkun qed tfittex hbieberija/relazzjoni serja. Tkun ta' morali tajjeb.

Occupation

I studied finance, accounting and administration in UK Institutes, Malta University, and other Overseas Universities.

Match Details

Tags

Like
Favorite
Back to Top
ConnectingSingles does not do background checks and does not manually screen every profile.
To Report Abuse: If this profile or the behavior of the member is inappropriate, click here to Report Abuse »