seekerzero1: Easy going, but I keep active physical and mental. Best time is dancing and outdoor sports.

Pro photoonline today!New
Pro photo
Like Me
Favorite Me

My Details

More About Me

Inhobb niccajta, u nacetta xi cajta hafifa fuqi, inhobb is-sfin ghall-eta tieghi, li ghalija hu l-aqwa attivita fizika u mentali, inhobb ukoll l-sports. Ifissat fuq il cruises.

More About my Match

Mara qrib l-eta tieghi imma izghar minni, li tkun armla , divorzjata, jew xebba, indipendenti minn kull irbit, u indipendenti finanzjarjament, ifissata fuq is-sfin u s-safar, specjalment cruises. Tkun pulita u zomm ruhha, ma tpejjipx jew alkoholika. Tkun kolta u tinteressa ruhha fil-hajja kulturali, socjali u politika (bla ebda kuluri). Ma tkunx qed tipprova tuza dan is-sit biex tghaddi z-zmien, imma tkun qed tfittex hbieberija/relazzjoni serja.

Occupation

I studied in UK Institutes, Malta University, and other Overseas Universities. I served with the British Forces and Maltese Army, The Malta Public Service and Private Industry. Now I am Retired, I do part-time consultancy and voluntary activity.

Match Details

Tags

Like
Favorite
Back to Top
ConnectingSingles does not do background checks and does not manually screen every profile.
To Report Abuse: If this profile or the behavior of the member is inappropriate, click here to Report Abuse »