Tuyet123: Tìm b?n trai

Tuyet123
Like Me
Favorite Me

My Details

More About Me

Tính tình hoà d?ng vui v? , thích xem phim nghe nh?c , du l?ch, thích d?ng v?t

More about my Match

Ngo?i hình ua nhìn , cao 170cm tr? lên , hoà d?ng vui v? bi?t quan tâm

Occupation

Công nhân cho m?t nhà máy

Like
Favorite
Back to Top
ConnectingSingles does not do background checks and does not manually screen every profile.
To Report Abuse: If this profile or the behavior of the member is inappropriate, click here to Report Abuse »